Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

IdeaShop.pl

 

Informacje ogólne

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem www.ideashop.pl, prowadzonym przez Sprzedającego.

Sprzedającym jest PTH Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Inflanckiej 11 lok. U2, 00-189 Warszawa. Firma wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 4718. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 50.000 PLN w całości opłacony. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 525-19-98-079 oraz Regon: 012686869.

Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym, a Sprzedającym prowadzącym sklep internetowy IdeaShop.pl.

Kupującym w sklepie internetowym www.IdeaShop.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w każdej formie przewidzianej prawem.

Przedmiot transakcji

Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej www.IdeaShop.pl.

Wszystkie towary oferowane w sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych.

Ceny

Ceny wszystkich produktów widocznych na stronie sklepu internetowego IdeaShop.pl są cenami detalicznymi. Podawane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu).

Wiążąca dla stron jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Do cen towaru należy doliczyć ewentualny koszt dostawy.

Zamówienia

Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej www.IdeaShop.pl

Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu, w wyjątkowych przypadkach również poprzez pocztę mailową lub telefonicznie.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, wysłane na adres poczty elektronicznej Kupującego, jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży, która jest wiążąca dla obu stron transakcji.

W przypadku braku kontaktu i wpłaty należności za złożone zamówienie, po upływie 10 dni od złożenia zamówienie zostanie usunięte z systemu sklepu internetowego.

Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia fakturę VAT.

Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.

Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.  

Formy płatności

Klient może dokonać zapłaty za towar w następujący sposób:

 1. Przed wydaniem towaru:
  • Przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,
  • Korzystając z płatności elektronicznych lub karty kredytowej. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 2. Przy odbiorze towaru:
  • Gotówką, w przypadku dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • Gotówką, w przypadku osobistego odbioru w siedzibie Sprzedającego.

W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać wyłącznie odpowiedni NUMER ZAMÓWIENIA. Numer zamówienia znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty za zamówiony towar:

Pekao S.A.

82 1240 6247 1111 0000 4975 0885

 

Realizacja zamówienia

Przy każdym towarze znajduje się informacja, czy towar jest dostępny na magazynie.

Wysyłka zamówionych towarów następuje:

 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (pobranie) – po potwierdzeniu przyjęcia do realizacji zamówienia przez Sprzedającego, w dni robocze, zwykle nie dłużej niż 48 godzin od skompletowania zamówienia, w większości przypadków w przeciągu 24 godzin.
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu płatności – zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedającego, w dni robocze, zwykle nie dłużej niż 48 godzin od skompletowania zamówienia, w większości przypadków w przeciągu 24 godzin.

Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna.

W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany. Do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania lub anulowania całości zamówienia.

Towar wysyłamy wyłącznie na terenie Polski.

Rejestracja Klienta i polityka prywatności

Sprzedający umożliwia Klientom rejestrację w sklepie internetowym IdeaShop.pl.

Rejestracja ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji.

Klient dokonując zamówienia/ rejestracji w sklepie IdeaShop.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), wystawienia dowodu sprzedaży oraz wysyłki towaru.

Dane podawane przez Klienta nie są udostępniane stronom trzecim.

Klientowi, który zarejestrował się w sklepie internetowym IdeaShop.pl przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia.

Dostawa i transport

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.IdeaShop.pl dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub Poczty Polskiej.

Czas oczekiwania na przesyłkę to czas realizacji zamówienia (na który składa się przygotowanie towaru do wysyłki), a także czas dostawy.

Przewidywany czas dostawy przesyłki kurierskiej to 1-2 dni roboczych od momentu wysłania. W przypadku Poczty Polskiej okres ten wynosi zwykle od 3 do 5 dni.

Po otrzymaniu przesyłki Kupujący winien sprawdzić paczkę i otrzymany towar. O ewentualnym uszkodzeniu należy niezwłocznie poinformować Sprzedawcę.

Maksymalna wielkość przesyłki to 30 kg.

Zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z póź. zm.), Kupujący może zrezygnować, w drodze odstąpienia od umowy, z towaru zakupionego w sklepie IdeaShop.pl bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, zatem stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zgodnie z przytoczoną ustawą zwrotowi nie podlegają:

 • nagrania audio i wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (m. in. towar sprowadzany na zamówienie).

Zwracany towar zostanie przyjęty wyłącznie jeśli zostanie dostarczony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu z kompletną zawartością. Produkt nie może być uszkodzony, ani nie może nosić śladów użytkowania.

W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na adres Sprzedającego na własny koszt. Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne, oraz wskazanie sposoby zwrotu należności, tj. odbiór osobisty lub wpłata na konto bankowe, wraz z podaniem numeru takiego konta.

W przypadku gdy na towar była wystawiona faktura VAT zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostaną wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej i odesłać Sprzedającemu. Po otrzymaniu podpisanej faktury korygującej, w ciągu 7 dni roboczych, Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy na konto klienta.

Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sprzedającego na koszt odbiorcy.

Zwrotowi nie podlegają towary, dla których wybrana została opcja odbioru osobistego w siedzibie firmy. W takim przypadku do faktycznej sprzedaży i zawiązania umowy kupna/sprzedaży dochodzi w siedzibie sklepu IdeaShop.pl. Przez Internet składana jest tylko ilościowa rezerwacja towaru.

Postanowienia końcowe

Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach sklepu internetowego IdeaShop.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie IdeaShop.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Podmiot prowadzący sklep IdeaShop.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.