Szczegółowy opis produktu
  • Kod produktu: SOH-MK-C/P
  • Producent: VADO

Słuchawka prysznicowa z uchwytem ściennym.

299.00 zł

Cechy produktu:

  • Słuchawka prysznicowa 1-funkcyjna
  • Uchwyt ścienny
  • Wąż prysznicowy o długości 150 cm
  • Materiał: uchwyt mosiężny i metalowa słuchawka
  • Powłoka dekoracyjna: chrom

 

Gwarancja: 2 lata

Dostępna tylko jedna sztuka1055 Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'ideashop.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
in:
[select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '349' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '349' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = 1 group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6]